Gestió de patrimoniPremier Stone

Empresa andorrana especialitzada en consultoria i gestió de patrimonis immobiliaris.

Servei global, multidisciplinari i d’alt valor afegit orientat a protegir i augmentar el valor dels actius i les inversions immobiliàries dels nostres clients.

Més informació

Altament especialitzatsServeis que oferim

  • Gestió integral del patrimoni immobiliari
  • Anàlisi patrimonial i propostes d’actuació
  • Gestió dels actius del patrimoni immobiliari
  • Assesoria d’inversions
  • Assessoria de desinversions
  • Projectes singulars
  • Planificació succesòria per patrimonis familiars
Més Informació