PremierstoneMissió, Visió i Valors

Missió, Visió i Valors

MISSIÓ

La nostra missió és oferir un servei multidisciplinari d’alta qualitat en la gestió del patrimoni immobiliari dels nostres clients. Protegir i crear valor. Optimitzar els rendiments i gestionar adequadament els riscos.Facilitar la identificació d’oportunitats i la correcta presa de decisions, adaptant la metodologia d’anàlisi dels principals grups inversors internacionals.

Facilitem la identificació d’oportunitats i la correcta presa de decisions

Crear avantatges competitius per posicionar favorablement els bens immobles dels nostres clients en un mercat obert, dinàmic i competitiu.

 

Missió, Visió i Valors

VISIÓ

Volem ser l’empresa de referència en “Family Office” immobiliari per clients patrimonials al Principat.

I volem donar  cobertura integral als fons d’inversió, gestors patrimonials, family offices e inversors privats i institucionals, en les seves decisions d’inversió immobiliària en el mercat andorrà.

Missió, Visió i Valors

VALORS

  • CONFIDENCIALITAT En la relació amb els nostres clients amb qui mantenim una vocació de servei orientat al llarg termini.
  • PROFESSIONALITAT L’ètica empresarial, el més alt nivell de capacitació i unes sòlides relacions amb els nostres interlocutors són les bases per superar els reptes que planteja un mercat tan dinàmic.
  • INDEPENDÈNCIA Servei independent, objectiu i neutral; no subjecte a interessos econòmics aliens als nostres clients.
  • TRANSPARÈNCIA Accés a un servei integral i multidisciplinari, perquè els nostres clients tinguin, en tot moment, informació detallada i complerta de l’estat i de l’evolució del seu patrimoni immobiliari.
  • HONESTEDAT Relacions basades en la sinceritat i el compliment dels compromisos i obligacions acceptades, amb una acurada gestió dels bens que ens han confiat.